Pas lại em mibanb 3 full cn full pk như ảnh giá 200k