xe chaly đầy đủ giấy tờ, đạp nhẹ là nổ. Xem xe tại nhà số 2/49 Trần Phú, Hải Phòng